Pravo pristupa informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev za ispravak/brisanje osobnih podataka