Cjenik usluga

Članarina
Članarina za djecu, učenike, studente 50,00 kn
Članarina za odrasle nezaposlene 50,00 kn
Članarina za odrasle zaposlene 80,00 kn
Članarina za umirovljenike 50,00 kn
Članarina obiteljske iskaznice 100,00 kn
Članarina za specijalne korisnike besplatna
Članarina za korisnike Odjela Središnja knjižnica Slovaka besplatna
OSTALE USLUGE I NAKNADE

Zakasnina po danu i po knjizi

0,50 kn

Fotokopiranje

A4 – 1,00 kn ; A3 – 2,00 kn

Ispis stranice

A4 – 1,00 kn ; A3 – 2,00 kn

Korištenje računala i interneta

½ sata 5,00 kn ; 1 sata 10,00 kn

Zamjena za izgubljenu iskaznicu

15,00 kn

Slanje opomene za nevraćenu knjigu

5,00 kn

Tematsko pretraživanje i izrada popisa za seminarske, maturalne, diplomske radove

15,00 kn

Međuknjižnična posudba

30,00/50,00 kn

Posudba panoa Knjižnice

15,00 kn po jednom panou