Misija i poslanje

Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice je narodna knjižnica s dugom povijesti. Ona je mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te se smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavješćivanju, gajenju mira i duhovnog blagostanja.

Ona je potpora formalnom i doživotnom obrazovanju, stvara i jača čitalačke navike djece i mladih, potiče kreativnost, promiče svijest o kulturnom naslijeđu, zastupa kulturne različitosti i osigurava pristup kulturnim izvedbama svih izvođačkih umjetnosti. Narodna knjižnica sudjeluje u izgradnji demokratskog društva jer pruža usluge kojima nastoji zadovoljiti obrazovne i informativne potrebe pojedinca te mu pružiti razonodu u slobodno vrijeme.

Poslanje Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice temelji se na davanju već provjerenih usluga i ponudom novih usluga koje odgovaraju na informacijske, obrazovne i kulturne potrebe svih svojih korisnika – stanovnika našeg kraja bez obzira na dob, spol, mjesto stanovanja, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.